top of page

Pasaporta nasıl başvurulur?


Önemli Not: Pasaporta başvurmak için e-Pasaport Bilgi ve Randevu Merkezi'nden randevu almanız gerekmektedir.
 

A) UMUMA MAHSUS (BORDO) PASAPORT İÇİN
 

1 Nüfus cüzdanınızın aslı
2 Son altı ay içinde çekilmiş iki adet 50mm x 60mm ölçülerinde biyometrik fotoğrafınız
3 Varsa daha önceden alınmış pasaportların aslı
4 Başvuru sahibi reşit değilse muvafakatnamenin aslı

 

B) HUSUSİ (YEŞİL) PASAPORT İÇİN
 

1 Nüfus cüzdanınızın aslı
2 Son altı ay içinde çekilmiş iki adet 50mm x 60mm ölçülerinde biyometrik fotoğrafınız
3 Varsa daha önceden alınmış pasaportların aslı
4 Başvuru sahibi reşit değilse muvafakatnamenin aslı
5 Çalışanlar için, çalıştıkları kurumun yetkili amiri tarafından onaylanmış matbu talep formu
6 Emekli olma veya görevden çekilmek (istifa) suretiyle görevlerinden ayrılmış olanların emekli olduğu veya ayrıldığı tarihteki unvan, kadro derecesi ve öğrenim durumunu içerir, kurumlarından alacakları mühürlü belge
7 Başvuru sırasında hak sahibi kendisi için pasaport almayacak, eşi ve ergin çocuğu için alacak ise; müracaata gelmesine gerek yoktur; Kurumundan talep ettiği ve hak sahibi tarafından imzalanmış talep formu ile hak sahibinin eşi ve reşit olan (18 yaşını tamamlamış) çocuğu hak sahibi olmadan başvuruda bulunabilir.
8 Emekli/Müstafi olanların eş ve çocukları hususi damgalı pasaport müracaatında bulunuyor ise hak sahibinin müracaatta bizzat bulunması, bulunamıyor ise noterden vekaletname ve muvafakatname vermesi gerekmektedir.
 

C) HİZMET (GRİ) PASAPORT İÇİN
 

1 Nüfus cüzdanınızın aslı
2 Son altı ay içinde çekilmiş iki adet 50mm x 60mm ölçülerinde biyometrik fotoğrafınız
3 Varsa daha önceden alınmış pasaportların aslı
4 Başvuru sahibi reşit değilse muvafakatnamenin aslı
5 Başvuru sahibinin, mensubu bulunduğu kurumdan onaylanmış Hizmet Pasaportu Talep Formu aslı
6 Başvuru sahibinin durumuna göre talep edilebilecek diğer belgeler

D) DİPLOMATİK (SİYAH) PASAPORT İÇİN

1
 Diplomatik pasaportlar, Dışişleri Bakanlığı ile yabancı memleketlerde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik ve Konsoloslukları tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olmayan Bakanlara, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Uyuşmazlık Mahkemesi, Sayıştay, Genel Kurmay birinci ve ikinci başkanlarına, Cumhuriyet Başsavcısına, orgenerallere, oramirallere, eski cumhurbaşkanlarına, yasama meclisleri eski başkanlarına, eski başbakanlar ve dışişleri eski bakanlarına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterine, Başbakanlık ve bakanlık müsteşarları ile Diyanet İşleri Başkanına, Büyükelçilik unvanı almış olanlar ile, Dışişleri Bakanlığı meslek mensuplarına, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği üst düzey görevlilerinden resmi bir görevle gönderilenlere, Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri nezdinde memur edilen müşavirlere, ataşelere ve muavinlerine, Hükümet adına milletlerarası resmi müzakereler yapılması, mukavelenameler akdi için veya milletlerarası toplantılarla kongre ve konferanslara katılmak üzere gönderilenlere ve yabancı devletler veya millletlerarası teşekküller nezdinde daimi veya geçici görev yapmak üzere gönderilenlere, siyasi kuryelere verilir. 
Diplomatik pasaport alabilecek durumda bulunan veya alan kimselerin sıfat veya vazifeleri devam ettiği müddetçe, eşlerine, ergin olmayan veya ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar, yine ergin olsalar dahi yanlarında yaşayıp evli bulunmayan ve iş sahibi olmayan, aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık kurumlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile belgelenen çocuklarına da hak sahibi kişinin pasaportu ile aynı süre geçerli diplomatik pasaport verilir.

*0 Yaş da dahil olmak üzere tüm başvurularda, pasaport sahibi şahsen bulunmalıdır.
*Ebeveynlerin her ikisinin de müracaatta hazır bulunması esastır.

PASAPORT HARÇ ÜCRETLERİ

                    Harç Bedeli-------Defter Bedeli--------Toplam
6 AYLIK
--------120,1 TL-----------94 TL---------------214,1 TL
1 YILLIK --------175,5 TL-----------94 TL---------------269,5 TL
2 YILLIK --------286,4 TL-----------94 TL---------------380,4 TL
3 YILLIK --------406,7 TL-----------94 TL---------------500,7 TL
4-10 YILLIK ----573,1 TL-----------94 TL---------------667,1 TL

*Hususi(Yeşil) pasaportlar ve Hizmet(Gri) pasaportları harca tabi değildir. Başvuru sahiplerinden sadece defter bedeli alınmaktadır.
*Diplomatik(Siyah) pasaportlar hiçbir harca ya da resme tabi değildir.

bottom of page